Vapensalen

För att vara en passage mellan Kyrksalen och Rikssalen kan understrykas att det är en vacker sådan. Dessutom passar den för att ta emot ett mindre antal gäster.

Vapensalen är en del av det ursprungliga medeltida försvarstornet. Här finns också en bevarad utgång till de medeltida toalettutbyggnaderna på fasaden. Under 1900-talet var det bibliotek och konstutställning. 1927 lades det nuvarande golvet in, där vapensköldar från olika släkter berättar slottets historia.

Vapensalen lämpar sig till aktiviteter som utställningar eller som en del av aktiviteter i anslutande salar, t ex mingel eller grupprum.

Yta: 51 m2
Takhöjd: 4,75 meter
Max antal gäster: 50
Salen är en passage och kan därför inte hyras separat. Den ingår när man hyr Rikssalen och Kyrksalen-delen av slottet, alternativt hela våningsplanet.