Örebro läns museum på Örebro slott

Örebro läns museum har utställningslokaler på Örebro slott som innehåller både konst och historia. Örebro läns museum har tre utställningar som besökarna kan ta del av. I sydöstratornet finns den permanenta utställningen, Barnet i tornet, av den kände konstnären Jan Håfström. I det sydvästra tornet finns slottshistoriska modeller som berättar om slottets byggnadshistoria, från de allra tidigaste spåren som vi känner till från medeltid fram till våra dagars slott. Och den tredje utställningen är Möjligheternas spegel - sinnenas begär, som finns att läsa mer om på denna sida.

Utställningen Möjligheternas spegel – sinnenas begär

Vi tror vi har obegränsad valfrihet. Vi tror vi kan köpa en livsstil och visa vilka vi vill vara med alla våra prylar. Hur hamnade vi egentligen här? Följ med till en tid då Sverige förändras under Karl XIV Johans epok för 200 år sedan.

I utställningen Möjligheternas spegel, sinnenas begär backar vi tillbaka 200 år, till en tid redan före industrialiseringen. Befolkningen växte, nya varor av nya material producerades och fler fick råd att köpa mer än bara för livets nödtorft. Genom en stor mängd föremål från tiden och möten med personer som Karl XIV Johan, bönder, fabrikörer och modehandlerskor från länet får du den historiska bakgrunden till vårt konsumtionssamhälle.

I möjligheternas spegel ser vi en tid när sinnenas begär kunde tillfredsställas. Idag är våra begär omättliga. Med utställningen vill vi ge inspiration till förändring i framtiden. Hur tar vi oss dit?

Läs mer om Möjligheternas spegel på Örebro läns museums webbplats.

Öppettider

Örebro läns museums öppettider hittar ni genom att klicka här