Örebro läns museum på Örebro slott

Örebro läns museum har utställningslokaler på Örebro slott som innehåller både konst och historia. Örebro läns museum har fyra utställningar som besökarna kan ta del av. På västra sidan på bottenplan finns den nya utställningen Boom i Bergslagen. I sydöstratornet finns den permanenta utställningen, Barnet i tornet, av den kände konstnären Jan Håfström. I det sydvästra tornet finns slottshistoriska modeller som berättar om slottets byggnadshistoria, från de allra tidigaste spåren som vi känner till från medeltid fram till våra dagars slott. Och den sista utställningen är Möjligheternas spegel - sinnenas begär, som finns att läsa mer om på denna sida.

Öppna visningar i museets utställningar på slottet

Följ med museets personal på en kort introduktionsvisning till en eller flera av museets utställningar på slottet. Visningarna hålls under museets ordinarie öppettider på lördagar och söndagar under våren, alltid kl. 14.00. Ingen anmälan krävs och visningarna är helt kostnadsfria. Det är bara att droppa in!

Utställningen Boom i Bergslagen

För länge sedan startade en fantastisk utveckling i Bergslagen. För just här, i det skogiga och bergiga området, fanns förutsättningarna för att kunna tillverka det bästa järnet i Sverige, ja kanske i hela världen. Utställningen handlar om gruvor och hyttor, bergsmän och makt under medeltiden.

Läs mer om Boom i Bergslagen på Örebro läns museums webbplats.

Utställningen Möjligheternas spegel – sinnenas begär

Vi tror vi har obegränsad valfrihet. Vi tror vi kan köpa en livsstil och visa vilka vi vill vara med alla våra prylar. Hur hamnade vi egentligen här? Följ med till en tid då Sverige förändras under Karl XIV Johans epok för 200 år sedan.

I utställningen Möjligheternas spegel, sinnenas begär backar vi tillbaka 200 år, till en tid redan före industrialiseringen. Befolkningen växte, nya varor av nya material producerades och fler fick råd att köpa mer än bara för livets nödtorft. Genom en stor mängd föremål från tiden och möten med personer som Karl XIV Johan, bönder, fabrikörer och modehandlerskor från länet får du den historiska bakgrunden till vårt konsumtionssamhälle.

I möjligheternas spegel ser vi en tid när sinnenas begär kunde tillfredsställas. Idag är våra begär omättliga. Med utställningen vill vi ge inspiration till förändring i framtiden. Hur tar vi oss dit?

Läs mer om Möjligheternas spegel på Örebro läns museums webbplats.

Utställningen Barnet i tornet - Jan Hofström på Örebro slott

Jan Håfström är en av Sveriges mest inflytelserika konstnärer. Under några viktiga år i sin barndom bodde han i Örebro. I Örebro inspirerades Jan av Bibelns berättelser i söndagsskolan, serierna i mamma Helgas veckotidningar och pappa Eriks dramatiska äventyrsböcker. Efter att under ett långt konstnärsliv ställt ut på de stora gallerierna och museerna i Sverige, Europa och världen återvänder han nu till Örebro. Örebro läns museum presenterar stolt utställningen Barnet i tornet – Jan Håfström på Örebro slott.

Det är Jan Håfströms egen idé att komma tillbaka till barndomsstaden för att göra en utställning på länsmuseet. Länsmuseet utvecklade konstnärens idé när museet flyttade sin utställningsverksamhet till Örebro slott. I samband med flytten renoverades sydöstra tornet på slottet och anpassades efter Jan Håfströms idé om utställningen. Det blev så bra att lokalen fick ge namn till utställningen – Barnet i tornet – titeln som beskriver utställningens innehåll som, med Jan Håfströms egna ord, hur han ”går tillbaka för att gå framåt”. Bildernas tillkomst ses som ett resultat av en arkeologisk utgrävning av honom själv.

Läs mer om Barnet i tornet på Örebro läns museums webbplats.

Illustration av tre figurer med texten barnet i tornet.

Öppettider

Örebro läns museums öppettider hittar ni genom att klicka här