Åtgärder på Örebro slott med anledning av covid-19

This information will follow in English

Vi på Örebro slott är måna om våra besökare och personal och vill att alla ska känna sig trygga när de vistas på slottet. För att minska smittspridningen har vi justerat vår verksamhet och tillsatt nya rutiner.

Slottet är öppet

Slottet är öppet som vanligt, men för att kontrollera besöksantalet släpper vi endast in ett begränsat antal personer. Vi reserverar oss för eventuell sjukdom bland personal, och erbjuder därför för tillfället inte möjligheten till förköp av entrébiljett. Biljett går endast att köpa på plats vid ankomst. Här kan du läsa mer om aktuell information från slottet.

Vid frågor är du välkommen att kontakta info@orebroslott.se

Vad gör vi på Örebro slott för att minska smittspridningen?

 • All personal som arbetar på slottet är helt friska och symtomfria.
 • Vi informerar alla besökare om att visa hänsyn och hålla avstånd till varandra. Golvmarkeringar och skyltar finns runt om på slottet för att påminna om att hålla avstånd och för att undvika köbildning.
 • Vi informerar besökare och personal om vikten av god handhygien, samt att nysa i armvecket.
 • Handsprit finns att använda i Slottsbutiken för besökare och personal.
 • Personalen i Slottsbutiken desinficerar kortterminaler och ytor i butiken regelbundet.
 • Utanför Örebro läns museum finns handsprit för besökare som ska in till museets utställningar.
 • På Lill-Annas slottscafé finns flera rum som gäster kan sitta i och borden är glest placerade.
 • Vi följer noggrant utvecklingen och kommer det nya beslut anpassar vi verksamheten efter det.

Vad kan du som besökare göra?

 • Besök slottet om du är helt frisk. Om du känner dig minsta sjuk, ber vi dig att stanna hemma tills du är frisk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder, använd annars handsprit.
 • Visa hänsyn till andra besökare och till personal genom att hålla avstånd.

Ta hand om varandra, håll avstånd och välkomna in på slottet!

————————————————————————————————————

Örebro Castle cares about our visitors and staff, and want everyone to feel safe while visiting the castle. To reduce the spread of Covid-19, we have adjusted our activities and added new routines.

For questions, please contact info@orebroslott.se

What we do at Örebro Castle to reduce the spread of Covid-19

 • All staff working at the castle are completely healthy and symptom free
 • We inform all visitors to show consideration and keep a distance from each other
 • We inform visitors and staff about the importance of good hand hygiene, as well as sneezing in the arm fold
 • Hand sanitizer are available in the Castle shop for visitors and staff
 • Staff at the Castle shop disinfects card terminals and surfaces in the store regularly
 • Hand sanitizer are available outside the Örebro County Museum for visitors who are going to the museum’s exhibitions
 • At Lill-Anna’s castle café there are several rooms that guests can sit in, and the tables are sparsely placed

What you as a visitor can do

 • If you are completely healthy, you are welcome to visit the castle. If you feel the slightest ill, we ask you to stay home until you are completely healthy
 • Wash your hands frequently with soap and water for at least 20 seconds, otherwise use hand sanitizer
 • Show consideration for other visitors and staff by keeping a distance

Take care of each other, keep your distance and welcome to the castle!