Åtgärder på Örebro slott med anledning av covid-19

This information will follow in English

Vi på Örebro slott är måna om våra besökare och personal och vill att alla ska känna sig trygga när de vistas på slottet. För att minska smittspridningen har vi justerat vår verksamhet och tillsatt nya rutiner.

Slottet är öppet över sommaren

Slottet är öppet dagligen på sommaren, men för att kontrollera besöksantalet använder vi oss av "tids-slottar". Det betyder att du köper entrébiljett och kommer en specifik tid. För att säkra ett besök på slottet just den tiden som passar dig rekommenderar vi dig att förköpa din biljett. Läs mer om sommarslottet och förköp din biljett här.

Vid frågor är du välkommen att kontakta info@orebroslott.se

Vad gör vi på Örebro slott för att minska smittspridningen?

 • All personal som arbetar på slottet är helt friska och symtomfria.
 • Vi informerar alla besökare om att visa hänsyn och hålla avstånd till varandra. Golvmarkeringar och skyltar finns runt om på slottet för att påminna om att hålla avstånd och för att undvika köbildning.
 • Vi informerar besökare och personal om vikten av god handhygien, samt att nysa i armvecket.
 • Handsprit finns att använda i Slottsbutiken för besökare och personal.
 • Personalen i Slottsbutiken desinficerar kortterminaler och ytor i butiken regelbundet.
 • Plexiglas finns framför kassadisken i slottsbutiken.
 • Utanför Örebro läns museum finns handsprit för besökare som ska in till museets utställningar.
 • På Lill-Annas slottscafé finns flera rum som gäster kan sitta i och borden är glest placerade.
 • Vi följer noggrant utvecklingen och kommer det nya beslut anpassar vi verksamheten efter det.

Vad kan du som besökare göra?

 • Besök slottet om du är helt frisk. Om du känner dig minsta sjuk, ber vi dig att stanna hemma tills du är frisk.
 • Köp dina entrébiljetter i förväg för att undvika köbildning.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder, använd annars handsprit.
 • Visa hänsyn till andra besökare och till personal genom att hålla avstånd.

Ta hand om varandra, håll avstånd och välkomna in på slottet!

————————————————————————————————————

Örebro Castle cares about our visitors and staff, and want everyone to feel safe while visiting the castle. To reduce the spread of Covid-19, we have adjusted our activities and added new routines.

The castle and the castle shop are open Saturdays and Sundays from 10:00 to 15:00. The café Lill-Annas is open Saturdays and Sundays from 11:00 to 15:00. Örebro County Museum is closed for visitors until further notice due to new restrictions in Örebro. For questions, please contact info@orebroslott.se

What we do at Örebro Castle to reduce the spread of Covid-19

 • All staff working at the castle are completely healthy and symptom free
 • We inform all visitors to show consideration and keep a distance from each other
 • We inform visitors and staff about the importance of good hand hygiene, as well as sneezing in the arm fold
 • Hand sanitizer are available in the Castle shop for visitors and staff
 • Staff at the Castle shop disinfects card terminals and surfaces in the store regularly
 • Plexiglass has been set up in front of the checkout counter in the castle shop
 • Hand sanitizer are available outside the Örebro County Museum for visitors who are going to the museum’s exhibitions
 • At Lill-Anna’s castle café there are several rooms that guests can sit in, and the tables are sparsely placed

What you as a visitor can do

 • If you are completely healthy, you are welcome to visit the castle. If you feel the slightest ill, we ask you to stay home until you are completely healthy
 • Before activities at the castle, we encourage visitors to pre-purchase their admission tickets to avoid queuing
 • Wash your hands frequently with soap and water for at least 20 seconds, otherwise use hand sanitizer
 • Show consideration for other visitors and staff by keeping a distance

Take care of each other, keep your distance and welcome to the castle