Biologiska museet

En spännande samling fylld av intressant historia. Mitt i centrala Örebro, endast ett stenkast från slottet, ligger Karolinska gymnasiet med anor från 1300-talet. I den nordligaste byggnaden, som kallas Sibirien, finns skolans Biologiska museum. Museet invigdes 1864 och visar än idag hur dåtidens skolmuseer var uppbyggda.

I museet finns ett stort antal däggdjur liksom omkring 1000 fåglar, flertalet musslor och snäckor, samt samlingar av fågelägg och insekter.

Öppettider

Biologiska museet är öppet under skolloven och sommaren. Övriga perioder går det att boka guidade visningar av museet för grupper, detta bokas via info@orebroslott.se.

Lodjur sett från sidan.
Biologiska museet

Svart uggla i närbild som tittar in i kameran med skarp blick.