Barnet i tornet

Jan Håfström är en av Sveriges mest inflytelserika konstnärer. Under några viktiga år i sin barndom bodde han i Örebro. I Örebro inspirerades Jan av Bibelns berättelser i söndagsskolan, serierna i mamma Helgas veckotidningar och pappa Eriks dramatiska äventyrsböcker. Efter att under ett långt konstnärsliv ställt ut på de stora gallerierna och museerna i Sverige, Europa och världen återvänder han nu till Örebro. Örebro läns museum presenterar stolt utställningen Barnet i tornet – Jan Håfström på Örebro slott.

Det är Jan Håfströms egen idé att komma tillbaka till barndomsstaden för att göra en utställning på länsmuseet. Länsmuseet utvecklade konstnärens idé när museet flyttade sin utställningsverksamhet till Örebro slott. I samband med flytten renoverades sydöstra tornet på slottet och anpassades efter Jan Håfströms idé om utställningen. Det blev så bra att lokalen fick ge namn till utställningen – Barnet i tornet – titeln som beskriver utställningens innehåll som, med Jan Håfströms egna ord, hur han ”går tillbaka för att gå framåt”. Bildernas tillkomst ses som ett resultat av en arkeologisk utgrävning av honom själv.

Barndomens motiv följde Jan Håfström in i hans vuxna konstnärskap. Den vuxne Jan för ett ständigt samtal med barnet Jan. Där barnet Jan ser spännande strider mellan indianer och vita ser den vuxne Jan kolonialmakter exploatera människor och mark. Där barnet Jan iakttar föräldrarnas frustrationer kan den vuxne Jan betrakta dem med sin egen erfarenhet.

Jan Håfströms resa in i sin egen historia kan betraktas som en allmängiltig berättelse om människan i efterkrigstidens västerländska samhälle. Familjen, barndomen, identiteten och platsen är något vi alla kan känna igen oss i. Vi bär alla på en berättelse, en historia. Vi kommer alla från en familj, hel eller trasig.

Boka visning av utställningen

Utställningen visas i slottets sydöstra torn. Örebro läns museum har producerat utställningen och erbjuder visningar för alla slags grupper.

Pris: 50 kr per person, minimum 700 kr

För bokning av egen guidning maila till bokning@olm.se

Örebro läns museums hemsida.

Öppettider

Se museets öppettider här.

Illustration av tre figurer med texten barnet i tornet.