Barnet i tornet av Jan Håfström

24 nov 2018 – tillsvidare

Jan Håfström är en av Sveriges mest inflytelserika konstnärer. Under några viktiga år i sin barndom, bodde han i Örebro. Här tog barnet Jan intryck från bibelns berättelser i söndagsskolan, serierna i mamma Helgas veckotidningar och pappa Eriks dramatiska äventyrsböcker. Efter att under ett långt konstnärsliv ställt ut på de stora gallerierna och museerna i Sverige, Europa och världen återvänder han nu till Örebro. Örebro läns museum presenterar nu stolt utställningen Barnet i tornet – Jan Håfström på Örebro slott.

Det är Jan Håfströms egen idé att komma tillbaka till barndomsstaden för att göra en utställning på Länsmuseet. När länsmuseet fick stänga för renovering och flytta utställningsverksamheten till Örebro slott utvecklades idén. Tornrummet på slottet skulle renoveras och därför sån kunde det specialanpassas för Jan Håfströms idé. Det blev så bra att lokalen fick ge namn till utställningen – Barnet i tornet – titeln som beskriver utställningens innehåll som, med Jan Håfströms egna ord, hur han ”går tillbaka för att gå framåt”. Bildernas tillkomst ses som ett resultat av en arkeologisk utgrävning av honom själv.

Barndomens motiv följde Jan Håfström in i hans vuxna konstnärskap. Den vuxne Jan för ett ständigt samtal med barnet Jan. Där barnet Jan ser spännande strider mellan indianer och vita ser den vuxne Jan kolonialmakter exploatera människor och mark. Där barnet Jan iakttar föräldrarnas frustrationer kan den vuxne Jan betrakta dem med sin egen erfarenhet.

Jan Håfströms resa in i sin egen historia kan betraktas som en allmängiltig berättelse om människan i efterkrigstidens västerländska samhälle. Familjen, barndomen, identiteten och platsen är något vi alla kan känna igen oss i. Vi bär alla på en berättelse, en historia. Vi kommer alla från en familj, hel eller trasig.

Se museets öppettider här